Kilka słów wyjaśnienia

Dom Maryi

“Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa w osobie tego ubogiego ratujemy.”

Św. Brat Albert

W związku z bezprawnymi i niepopartymi jakimikolwiek argumentami działaniami osób, które mogą wpłynąć negatywnie na dobre imię Fundacji „Anioł Miłosierdzia” oraz próbą niczym nieuzasadnionej dyskredytacji w oczach opinii publicznej, Rada i Zarząd Fundacji wyjaśniają, co następuje:

I. Fundacja Anioł Miłosierdzia od chwili powstania, tj. od 2012 roku, realizuje swoje cele zgodnie ze statutem Fundacji oraz zgodnie z wolą darczyńców. Głównym celem działania Fundacji zapisanym w jej statucie jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw Wspólnot należących do Kościoła katolickiego oraz działalność charytatywna i społeczna. Ten cel realizowany jest poprzez programy pomocy takie jak: „Mogę i chcę pomóc”, „Ach, te święta…”, „Do każdej recepty dodaj dwie krople miłości”, „Nie jesteś sam”, jak i również poprzez budowę „Domu Maryi”, który od początku w założeniu miał służyć wszystkim ludziom pragnącym znaleźć się blisko Pana Boga w przepięknym krajobrazie otaczającym miejscowość Czatachowa. W 2015 roku została przekazana aktem darowizny dla Fundacji „Anioł Miłosierdzia” działka, na której powstaje „Dom Maryi”. Fundacja przyjmując tę darowiznę zobowiązała się do wybudowania domu rekolekcyjnego („Domu Maryi”) i ten cel realizuje cały czas i niezmiennie.

Ponieważ we Wspólnocie „Miłość i Miłosierdzie Jezusa” (MiMJ) pojawiły się plany, aby w „Domu Maryi” zamieszkały wybrane osoby z nią związane, Rada i Zarząd Fundacji „Anioł Miłosierdzia” stanowczo sprzeciwili się tym zamiarom, uważając, że Dom Maryi nie będzie spełniał założeń poczynionych na etapie projektowania i zmieni przez to swoje docelowe przeznaczenie, co w konsekwencji byłoby sprzeczne z celem dla jakiego została powołana Fundacja i mogłoby to być poczytane za wspieranie prywatnych interesów tych osób (co z racji na zapisy statutu Fundacji jawi się jako niedopuszczalne). Ponadto zamieszkiwanie stałe w tym obiekcie byłoby niezgodne z prawem, ponieważ zezwolenia budowlane i zatwierdzony projekt nie przewidują możliwości stałego pobytu.

II. Fundacja, jako podmiot świecki, lecz wspierający wspólnoty Kościoła katolickiego, postępuje zgodnie ze swoim statutem i powszechnie obowiązującym prawem. Współpracuje z różnymi instytucjami, osobami, firmami a także z Archidiecezją Częstochowską reprezentowaną przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie. W związku z prowadzeniem budowy „Domu Maryi”, Fundacja „Anioł Miłosierdzia” ma prawo, a nawet obowiązek, by prosić Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego o opinię, sugestie czy uwagi do prowadzonego dzieła.

III. Środki finansowe, które gromadzi Fundacja, również jako organizacja pożytku publicznego (OPP), pochodzą od osób, które pragną wspierać dzieła prowadzone przez Fundację „Anioł Miłosierdzia” (zgodnie z jej Statutem). Wszystkie zgromadzone środki są wydatkowane zgodnie z celem wskazanym przez darczyńców, Statutem oraz powszechnie obowiązującym prawem.

IV. Fundacja „Anioł Miłosierdzia” do lutego 2020 roku była organizatorem spotkań modlitewnych w Hali Sportowej w Częstochowie. Fundacja ponosiła całkowity koszt organizacji comiesięcznych spotkań. W skład kosztów wchodziły następujące opłaty: wynajem hali sportowej, parkingów, sceny wraz z nagłośnieniem, ochrony, służby medycznej wraz z karetkami, media oraz inne koszty związane z przygotowaniem spotkania. Koszt te były pokrywane z ofiar z wejściówek, natomiast ofiary składane podczas Mszy Świętej, zbierane były przez członków wspólnoty i pozostawały w całości w gestii wspólnoty MiMJ oraz Księdza Daniela Galusa. Ani w okresie, gdy spotkania były organizowane na Przeprośnej Górce (Sanktuarium Św. Ojca Pio) przez Wspólnotę MiMJ, ani też gdy odbywały się w Hali Sportowej w Częstochowie, Fundacja nigdy nie zbierała i nie otrzymywała tych ofiar. Rozliczenie tych środków powinna zatem przedstawić Wspólnota MiMJ.

V. Współpraca pomiędzy Wspólnotą MiMJ, a Fundacją „Anioł Miłosierdzia” została jednostronnie wypowiedziana przez Księdza Daniela Galusa, Pasterza Wspólnoty, pismem z dnia 23.10.2020 roku. Fundacja „Anioł Miłosierdzia” nie może spełnić roszczeń osób związanych ze Wspólnotą MiMJ, które to sprowadzają się do żądania przekazania całego majątku Fundacji na rzecz osób trzecich, czy też dwóch innych, powołanych od czerwca do grudnia 2020 roku wyłącznie w tym celu Fundacji. Działanie takie stanowiłoby bowiem jawne naruszenie przepisów polskiego prawa, a w konsekwencji potencjalne ryzyko odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę Fundacji. Majątek Fundacji nie jest majątkiem prywatnym Rady czy Zarządu ani żadnego pracownika Fundacji. Gromadzone przez Fundację środki finansowe, które wydatkowane są zgodnie ze Statutem, przeznaczeniem i literą prawa, pozwalają na udzielenie pomocy wielu potrzebującym i na prowadzenie budowy „Domu Maryi”, który ma służyć wszystkim osobom chcącym odnaleźć drogę do Boga jak i wszystkim, którzy będą pragnęli uwielbiać Boga przez modlitwę, eucharystię, adorację. Ponadto, na chwilę obecną, Wspólnota MiMJ nie ma uregulowanego statusu – nie posiada zatwierdzonego przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego statutu i jako taka, w tej chwili, nie może być wspierana przez Fundację.

Należy podkreślić fakt, że Fundacja „Anioł Miłosierdzia” w ciągu 9 lat swej dotychczasowej działalności zrealizowała i nadal realizuje wiele dzieł zgodnie ze swoimi celami statutowymi. Nie mogłyby one być podjęte, gdyby nie zaufanie darczyńców i ciężka praca osób związanych pośrednio czy bezpośrednio z Fundacją. Dlatego wszelkie bezprawne ataki wymierzone w Fundację bezpośrednio dotykają przede wszystkim podopiecznych Fundacji, co uznajemy za niedopuszczalne. Osoby te są bardzo potrzebujące, zarówno w zakresie wsparcia materialnego jak i duchowego. Dlatego też mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości związane z dalszą działalnością Fundacji „Anioł Miłosierdzia”.

Zobacz również…

Adres siedziby:

ul. Piłsudskiego  1
42-310 Żarki

NIP: 5771975050
Regon: 242925609
KRS: 0000419808

Chcesz nas wesprzeć finansowo?

Każda złotówka może mieć wartość miliona.

Bank PKO BP :
PL 18 1020 2498 0000 8002 0490 5487
KOD SWIFT (przelewy zagraniczne) – BPKOPLPW

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu